BBC Wales Commissioning Brief Highlights

Head of Commissioning, BBC Wales

Tagged with:

The extraordinary story of the past couple of months in drama is well known. ‘Keeping Faith’ and ‘Hidden’ continue to break all sorts of records.  The summer looks set to be a belter with a raft of series making their mark – ‘Factory Girls’ and ‘Hidden Wales’ confirmed as nation to network projects amongst many others. We’re also buzzing about the prospect of comedy returning to BBC Wales in the Autumn.

In a couple of weeks’ time we’ll send out a briefing note specifically focussed on the commissioning opportunities and our ambitions for 19/20 but first a quick reminder of specific steers mentioned at our last briefing;.

There are two kinds of show we’re still interested in for 19:30 -

First, we’re after factual pre-watershed observational documentary series that will delight our heartland audiences. They have to nail that sense of place and include a rich mix of character led stories that can play out across a run.

Second, we’re up for playing with form in this slot. What does fixed rig look like on BBC One Wales? What have you got cooking that sits at the lighter end of factual? We’ve commissioned plenty of landscape and plenty of food so what else are you developing?

Further updates and steers shortly, but do submit your 19:30 ideas in the next couple of weeks (at the latest by 16th July) and/or work with the Commissioning team to get your ideas match-fit for submission.

Cheers and thanks very much.

Nick

Mae’r stori anhygoel ym myd drama teledu dros y misoedd diwethaf yn si┼Ár o fod yn gyfarwydd i lawer ohonoch. Mae 'Keeping Faith' a 'Hidden' yn parhau i dorri sawl record o ran ffigurau gwylio. Mae'r haf yn argoeli i fod yn un cyfoethog o ran rhaglenni gyda llu o gyfresi newydd yn cyrraedd y sgrin cadarnhawyd y bydd 'Factory Girls' a 'Hidden Wales' yn trosglwyddo yn syth o’r sianelau lleol i’r sianelau rhwydwaith ymysg llawer o brosiectau eraill. Rydym hefyd yn edrych ymlaen yn fawr at weld comedi’n dychwelyd i BBC Cymru yn yr hydref.

Mewn ychydig o wythnosau, byddwn yn anfon nodyn briffio yn canolbwyntio'n benodol ar y cyfleoedd comisiynu a'n dyheadau ar gyfer 19/20 ond yn gyntaf hoffwn eich hatgoffa’n gyflym o’r anghenion penodol y soniais amdanyn nhw yn ein briff diwethaf;

Mae dwy fath o raglen o ddiddordeb i ni ar gyfer y slot 19:30 –

I ddechrau, 'rydym yn chwilio am gyfresi dogfen arsylwi ffeithiol, i’w darlledu cyn 9.00 o'r gloch, fydd yn diddanu ein cynulleidfa craidd. Rhaid iddynt hoelio’r ymdeimlad hwnnw o le a chynnwys cymysgedd gyfoethog o storïau a arweinir gan gymeriadau difyr ar draws cyfres.

Yn ail, rydym ni’n fodlon chwarae gyda ffurf yn y slot yma. Sut mae rig sefydlog yn edrych ar BBC One Wales? Beth sydd gennych i’w gynnig sydd ychydig yn ysgafnach? Rydym wedi comisiynu amryw o raglenni tirwedd chyfresi bwyd, felly beth arall sydd ganddoch chi mewn datblygiad?

Byddwn yn anfon diweddariad a syniadau pellach o sut y gallech lywio’ch syniadau yn fuan, ond am nawr, os fydde chi cystal â chyflwyno’ch syniadau ar gyfer 19:30 yn ystod yr wythnosau nesaf (erbyn yr 16eg o Orffennaf ar yr hwyraf a / neu weithio gyda'r tîm Comisiynu i sicrhau fod eich syniadau yn cyd-fynd â’r hyn sydd ganddom mewn golwg.

Diolch yn fawr iawn a chofion,

Nick

Tagged with:

Loading...

More Posts

Previous